Disciplines

Service pistool

voor groot- en kleinkaliber pistool/revolver schutters

Op voorstel van de Landelijke Technische Commissie Pistool, is door het Algemeen Bestuur besloten om per 1 oktober 2014 een nieuwe discipline in te voeren: Service Pistol. 

De belangstelling voor deze discipline is groot.
De discipline is een Engelse variant van de inmiddels al lange tijd bestaande en ook zeer populaire Nederlandse discipline Militair Pistool. 

De belangrijkste verschillen met de discipline Militair Pistool zijn dat de schutter bij Service Pistol slechts twee (in plaats van drie) schijven gebruikt en alleen in staande houding de series verschiet. 

Er wordt geschoten in vier series van zes schoten die meteen achter elkaar volgen.

Een ander belangrijk verschil is voorts dat de discipline Service Pistol zowel in een groot- als in een kleinkaliber-variant wordt beoefend. 

Voor de discipline met grote kalibers wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande Militair-Pistoolschijf en voor de kleinkaliber-variant wordt gebruik gemaakt van dezelfde Militair-Pistoolschijf maar dan verkleind tot 60% van de originele Militair-Pistoolschijf. 

Het voordeel van ook een kleinkaliber-variant in deze discipline is dat ook beginnende schutters die in het kader van de fasering, in de eerste tijd van hun lidmaatschap uitsluitend kleinkaliberpistool mogen gebruiken, ook deze discipline kunnen beoefenen. Dat was bij de traditionele Militair-Pistooldiscipline pas veel later mogelijk.

Parcoursschieten

Parcoursschieten is een dynamische vorm van schietsport waarbij, behalve precisie, ook snelheid van belang is. 

Er wordt geschoten op verschillende doelen, zoals kaarten, poppers en plates. 

Er worden ‘stages’ (parcours) uitgezet, met meerdere doelen die doorgaans op verschillende afstanden staan. Vaak moet je een stukje rennen om het volgende doel te kunnen zien of onderweg een magazijnwissel doen.

Parcoursschieten is free-style. Dit houdt in dat de schutter zelf, binnen de gestelde regels, bepaalt hoe hij het op de stage voorgelegde schietprobleem oplost. 

Op elke wedstrijd kom je weer totaal nieuwe stages tegen, die je niet van te voren hebt kunnen oefenen. 

Naast precisie en snelheid komt er dus ook strategisch inzicht bij kijken. 

Binnen de vereniging kan iedereen met een eigen geschikt wapen zich aanmelden voor de interne basistraining voor parcoursschieten. Na succesvolle afronding van deze basistraining kun je meetrainen in verenigingsverband. Het is wel de bedoeling om vervolgens na maximaal een jaar de cursus van de NPSA (Nederlandse Parcours Schutters Associatie) te volgen. Deze is nodig om aan officiële wedstrijden te kunnen deelnemen.

Er zijn twee instructeurs aangesteld binnen onze vereniging die geïnteresseerde schutters de basisbeginselen zullen bijbrengen.

Wij trainen elke woensdagavond op de meest rechter 25 meter baan. 
Daarnaast is er elke 1e dinsdag van de maand een interne wedstrijd.